Twamêster krijgt ‘High Tech Talent’ schoolplein

WERGEA - Bij het nieuwe schoolgebouw van basisschool de Twamêster in Wergea komt een groen ‘High Tech Talent Plein’, een plein waar onder andere aandacht is voor sport en bewegen, natuur en duurzaamheid en educatie en spel.

Het plein wordt vormgegeven als groene oase. Biodiversiteit, biologisch geteelde planten, het hergebruiken van materiaal en ronde vormen zijn belangrijke kenmerken. Op het plein komen speeltoestellen en kunnen verschillende sporten beoefend worden.

Door te werken met hoogteverschillen, is er ruimte voor een amfitheater met 140 zitplaatsen. Hier kunnen straks muziek- en theatervoorstellingen plaatsvinden voor het hele dorp. Verder komen er fruitbomen, een vlinder-, natuur- en moestuin, een beekje, een grote loungebank, warmtemuur en grasveld.

De oase is na schooltijd voor de buurt toegankelijk en stimuleert sociale interactie en fysieke activiteit van de kinderen.

De aanleg van de tuin wordt een coproductie van het dorp, de school en de ontwerper Henk Pleiter. Het beheer van de tuin doet de hovenier zoveel mogelijk in samenwerking met de kinderen van de school. Werkzaamheden vinden naar verwachting grotendeels plaats in 2016.

Voor dit project ontvangt de werkgroep 20.000,- euro uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De totale investering bedraagt ruim honderdduizend euro.

Inwoners met een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk dorp of stad, kunnen vanaf 12 september tot en met 7 oktober weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf.