Stileven | Rare regel

Leeuwarden - De PC begint traditiegetrouw met een lange speech van de voorzitter, Johannes Westra. Emotioneel hoogtepunt is het moment waarop hij de winnaars van vijftig jaar geleden – als ze nog leven – naar voren haalt en toespreekt.

Ooit was Westra zelf topkaatser. Fanatiek. Het type waar ik van hou. Nu is hij rustiger. Geen man met een groot ego, ondanks die deftige PC-hoed. In 2018 is het vijftig jaar geleden dat hijzelf de PC won. Dan moet hij dus zichzelf naar voren roepen en toespreken. Dat zou een volstrekt uniek moment zijn. Zou, want hij is dan geen voorzitter meer. Hij is zeventig en moet dit jaar aftreden. Dat is de regel. Een rare regel. Discriminerend bovendien. Als ik in het PC-bestuur zou zitten zou ik zeggen: 'Fuck that rule'. Maar daarom zit ik niet in de PC. Tekst: Ate de Jong