Kap risicovolle populieren Leeuwarder Bos

LEEUWARDEN - Vanaf woensdag 3 augustus worden er populieren gekapt op diverse percelen in het Leeuwarder Bos.

Een bepaald soort populier, de Robusta, brak bij relatief lage windsnelheden op een hoogte van twee tot tien meter spontaan af. Dit blijkt het gevolg te zijn van ‘vezelknik’ (verdikking) in de stam en komt alleen voor in het Leeuwarder Bos. Door op korte termijn te kappen is het bos weer snel veilig. De kap duurt tot en met vrijdag 5 augustus.  Daarna worden de waarschuwingsborden verwijderd en is het bos weer  vrij toegankelijk. Wat is de oorzaak? Het Leeuwarder bos heeft het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. De storm van 2013 liet verschillende populieren als luciferhoutjes afbreken. In 2014 is de stormschade opgeruimd en zijn er onderhoudswerkzaamheden gedaan. Vrij snel  na de uitgevoerde werkzaamheden braken opnieuw ogenschijnlijk gezonde populieren door onbekende oorzaak spontaan af. Voor de veiligheid zijn meteen delen van het bos afgesloten. Uit een direct ingesteld onderzoek door een extern adviesbureau blijkt dat alleen de kloon Populus Robusta deze ziekte heeft. Herkenbaar aan één of meerdere verdikkingen op de stam. Wat doet de gemeente? De gemeente gaat -met het oog op de veiligheid- de breukgevoelig populieren kappen. (Dus niet alle populieren die op een afstand van minder dan 25 meter van paden staan). Het kappen gebeurt met in achtneming van Flora- en Fauna wet. Vooraf vindt een faunacheck plaats. Tijdens de storm hebben ook andere soorten populieren schade opgelopen. Ook deze bomen worden, als het de veiligheid in gevaar brengt, gekapt,  Enkele paden worden afgesloten voor recreatief gebruik en er worden borden geplaatst. De komende tijd wordt nauwlettend in de gaten gehouden of er zich nieuwe gevallen van stambreuk voordoen bij alle populieren. Dit gebeurt via VTA (Visual Tree Assessment) inspecties.