Vrije loting 163ste PC is bekend

FRANEKER - De loting voor de PC 2016 heeft zojuist plaatsgevonden in de Koornbeurs. 

Dit jaar kwamen er gewoon weer 16 parturen uit de grote beker. Op de eerste lijst treffen zij elkaar aanstaande woensdag vanaf 9.30 uur als volgt: (1) Enno Kingma, Pieter-Jan Plat en Jouke Bosje - (2) Elgar Boersma, Jelmer Westra en Laas Pieter van Straten (3) Menno van Zwieten, Pier Piersma en Sjoerd de Jong - (4) Tjisse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra (5) Haye-Jan Nicolay, Kees vd Schoot, Pieter vd Schoot - (6) Marten Bergsma, Erwin Zijlstra en Hendrik Kootstra (7) Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra - (8) Gert-Anne vd Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger (9) Jelle Attema, Erik Haitsma en Willem Heeringa - (10) Johan vd Meulen, Alle Jan Anema en Hylke Bruinsma (11) Hendrik Tolsma, Jacob Klaas Haitsma en Jan Schurer - (12) Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan vd Velde en Evert Pieter Tolsma (13) Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Steven de Bruin - (14) Jan-Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar (15) Johannes vd Veen, Sip Jaap Bos en Jelle Jaap Stiemsma - (16) Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en René Anema