Schilderij Jentsje Popma naar Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarden -   Het schilderij “ ‘5 over 12' voor de pispaal van Leeuwarden” van Jentsje Popma is sinds vanmiddag in bezit van het Historisch Centrum Leeuwarden. Het HCL, beheerder van de Oldehove en van de gemeentelijk kunstcollectie, kon het kunstwerk aanschaffen met steun van de Wopke Eekhoffstichting.

Jentsje Popma maakte het werk ter gelegenheid van de expositie in 1994 ‘Van Toren Tot Toren’. De tentoonstelling had destijds als doel een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke restauratie van de Oldehove. Popma zegt in een toelichting het schilderij gemaakt te hebben in het kader van zijn schilderwerken over de achteruitgang van het Friese landschap. Hij vindt dat niet alleen het platteland, maar ook de stad te vol wordt gebouwd. Zijn streven was een ‘emotionele beleving’ vast te leggen en niet zozeer een topografische, realistische weergave van de scheve toren. In 2015 ging het schilderij met de hele collectie van Popma over naar de Stichting Nijkleaster in Jorwert en die bood het vervolgens aan het HCL aan.