Asieldieren van de week | Ex-moederpoezen zoeken warm huis

LEEUWARDEN - Op aangeven van Dierenopvang De Wissel komen wekelijks asieldieren onder de aandacht.

Dit keer gaat het om een aantal ex-moederpoezen.  Alle kittens, die onlangs nog bij ons waren gehuisvest, zijn geplaatst en nu willen de moederpoezen ook graag hun intrek nemen in een definitief huisje! Van sociale poezen tot afwachtende en een beetje verlegen poezen. Een aantal van hen zijn in een gastgezin geweest. Voor de afwachtende poes zoals Isa (foto) zijn we op zoek naar een plekje waar ze lekker zichzelf kan zijn en waar het geduld is om eerst haar vertrouwen te winnen. Ze is nieuwsgierig maar vertrouwt mensen nog niet genoeg om van aandacht te kunnen genieten. Als mensen niet teveel van haar vragen zal zij zich gelukkiger voelen dan wanneer iedereen met haar wil knuffelen. Misschien dat dit op termijn gaat lukken. Dus heeft u voldoende tijd, enige ervaring en vooral het geduld om een kat te socialiseren, kom dan kennismaken met Isa. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.