Recordaantal leerlingen voor Zomerschool058

LEEUWARDEN - Zomerschool058 wordt deze zomervakantie voor de vierde keer georganiseerd.

De school is voor leerlingen van groep 6, groep 7 en groep 8 van de basisscholen in Leeuwarden en dit jaar doen er ruim 120 kinderen mee. Zij krijgen in de laatste twee weken van de zomervakantie extra lessen in rekenen, begrijpend lezen en woordenschat. Introductie Brugklastraining Zomerschool058 is een initiatief van de gemeente Leeuwarden en is van 15 tot en met 26 augustus. Als locatie is ook dit jaar weer gekozen voor PJ Ynsicht in het Nijlân (foto). Nieuw dit jaar is de Brugklastraining voor leerlingen die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan. Tijdens deze training worden de kinderen goed voorbereid op de nieuwe school. Er wordt ingegaan op vragen als: Wat betekent de overstap van groep 8 naar de brugklas, wat gaat er veranderen, hoe moet je huiswerk plannen en wat zijn de do’s en de don’ts? Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan weerbaarheid en vergroten van zelfvertrouwen. Enorme belangstelling In 2013 was de pilot van de Zomerschool058, één van de vormen van aanvullend onderwijs in Leeuwarden. Er deden toen 12 leerlingen mee. In 2014 waren er 48 leerlingen en vorig jaar bijna 90. Deze zomer zijn er ruim 120 leerlingen en daarmee is het maximum bereikt. ,,De belangstelling is enorm. Zo groot zelfs, dat we op het laatst nog besloten hebben om uit te breiden met een extra klas", zegt Koos Pot, coördinator van Zomerschool058. ,,Eén van de klassen is gereserveerd voor leerlingen uit het speciaal basisonderwijs. Dit hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan en is door alle betrokkenen als succesvol ervaren." Gratis maar niet vrijblijvend De Zomerschoolleerlingen komen van 23 verschillende basisscholen uit de gemeente Leeuwarden. Zij zijn aangemeld door de leerkrachten van de scholen. Niet alle aangemelde leerlingen kunnen meedoen. ,,We kijken goed naar de motivatie van de leerling en de betrokkenheid van de ouders. Zomerschool058 is gratis voor de leerling maar niet vrijblijvend. Als je bent aangenomen is het de bedoeling dat je altijd aanwezig bent", aldus Pot. Ochtendprogramma Het ochtendprogramma van Zomerschool058 bestaat uit taal- en rekenlessen waarbij de kinderen werken met een speciale zomerschoollesmethode. Daarnaast is er veel ruimte voor de persoonlijke leerdoelen van de leerlingen. ,,Als een leerling aangeeft dat hij moeite heeft met bijvoorbeeld breuken, gaan we dat extra oefenen. Wat zou het geweldig zijn als hij aan het einde van Zomerschool058 het principe van breuken helemaal doorheeft", zegt Koos Pot gemotiveerd. De lessen worden gegeven door een jong en enthousiast team bestaande uit zeven leerkrachten en zeventien assistenten. ,,Door met een groot aantal begeleiders te werken is er veel aandacht voor de leerlingen, zowel klassikaal als individueel. Op deze wijze halen we de grootste opbrengst voor de leerlingen." Middagprogramma In de middag doen de klassen verschillende activiteiten op het gebied van sport, spel en cultuur. Zo zijn er workshops fotografie en animatie, dans, muziek en is er aandacht voor een gezonde leefstijl en bewegen. In het kader van het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) wordt er iedere dag een gezonde lunch geserveerd die door de leerlingen zelf wordt ingekocht en bereid. Twee keer per week beginnen de lessen ’s ochtends met een half uur aerobics/sporten op muziek op het schoolplein. Zomerschool058 wordt op vrijdagmiddag 26 augustus 2016 afgesloten met een diploma-uitreiking waarbij ouders en familieleden van alle kinderen zijn uitgenodigd.