NHL Hogeschool helpt twijfelende studenten

LEEUWARDEN - De NHL Hogeschool biedt op dinsdagavond 23 augustus, van 17.30 tot 21.00 uur, een Last Minute informatieavond voor deeltijd studenten.

Belangstellenden kunnen in gesprek met deeltijdstudenten, horen alle ins en outs over de deeltijdstudies (bachelors en masters) en kunnen direct de keuze maken om weer te gaan studeren. Er is ook de mogelijkheid om je direct in te schrijven. Op de informatiemarkt vertellen docenten en studenten alles over de deeltijdopleidingen van NHL Hogeschool. Bij het studieadviescentrum kunnen bezoekers terecht voor informatie over zaken als financiering, toelating en inschrijving. De deeltijdstudenten halen laatste twijfels weg Hoe ziet studeren in deeltijd eruit? Hoe combineer je werk, studie en privé? Op deze vragen kunnen huidige deeltijdstudenten antwoord geven. Tijdens de Last Minute informatieavond op 23 augustus is er speciaal voor belangstellenden van de opleiding Bedrijfskunde MER, naast de informatiemarkt, ook nog een klassikale voorlichting. Het volledige programma van de infoavond staat op www.nhl.nl/infoavond.