In stilte varen door De Alde Feanen

EARNEWALD - Nationaal Park De Alde Feanen bewonderen vanaf een fluisterboot? Dat kan zaterdag 27 augustus bij It Fryske Gea. Vanaf het bezoekerscentrum in Earnewâld starten om 10.30 en 13.30 vaarexcursies van twee uur.

Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. De grootte en variatie in landschappen en vogelsoorten is indrukwekkend. Bioloog Freek Vonk vergeleek het zelfs liefkozend als de Afrikaanse Savanne van Fryslân.

Excursieboot ‘De Blaustirns’ vaart op zonne-energie stil door de natuur. Het bovendek geeft een weids uitzicht over de rietlanden en bloemrijke graslanden. Daardoor zijn reeën en (roof)vogels goed zichtbaar.

Beneden is het overdekt genieten van de omgeving. Deelnemers varen langs moerasbossen, een aalscholverkolonie, smalle petgaten en bloemrijke graslanden.

De laatste jaren laat de imposante zeearend zich regelmatig zien.