Asieldier van de week | Chinchilla Cindy

LEEUWARDEN - Op aangeven van Dierenopvang De Wissel komen wekelijks asieldieren onder de aandacht.

Dit keer gaat het om Cindy, een Chinchilla van ongeveer vijf jaar. Cindy is heel vrolijk, vrij actief en erg nieuwsgierig. Ze komt enthousiast op je af, maar zoals bij de meeste chinchilla's heeft optillen en knuffelen niet haar voorkeur. Chinchilla's zijn vooral erg leuk om naar te kijken! Voor Cindy zoeken wij iemand die een mooi ruim verblijf kan bieden, waar ook zeker dingen zoals wilgentakjes en een huisje om in te verstoppen thuis horen. Het moet ook iemand zijn die ervaring met chinchilla’s heeft of die zich er in verdiept heeft. Cindy houdt ervan om lekker door haar verblijf met verdiepingen te rennen. We hebben eventueel een geschikte kooi voor overname. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.