Wergea maakt zich op voor Wrald Kampioenskip Teatsen

WERGEA - De Wergeaster sportvelden zijn op 27 en 28 augustus, in het laatste weekend voor de scholen weer beginnen, het toneel van de 23ste Wrald Kampioenskippen Teatsen.

Het belooft een prachtig toernooi te worden met veel deelname en daarnaast voor iedereen vertier. Zo is er voor de kleintjes een springkussen en is er naar traditie weer een avondvullend muziekprogramma verzorgd door de DJ’s van The DJ Company. Natuurlijk wordt er ook voor de inwendige mens gezorgd. Voor de één is het kaatsen met een tennisracket, voor de ander tennissen op een kaatsveld. De waarheid ligt waarschijnlijk in het midden, aan spektakel in ieder geval geen gebrek tijdens een teatspartij. Het spelletje, dat begon als een wild idee, heeft zich inmiddels gemanifesteerd als echte sport die in veel dorpen wordt beoefend. Vaak nog als alternatief voor een ledenpartij kaatsen, maar in Wergea is het WK een begrip op zich. Dat het Teatsen in Friesland en omstreken leeft bleek vorig jaar tijdens het WK Teatsen met een deelnamelijst van liefst 49 parturen. De winnaars en titelverdedigers van 2015: Heren: Johannes de Leeuw, Eelco Kimsma en Sjoerd Hiemstra. Dames: Serriete Strikwerda, Richtsje Strikwerda en Margit Cnossen.