Veelkleurig rollenspel in Notaristún Jorwert

JORWERT - Het Iepenloftspul Jorwert speelt tot en met 24 september de open lucht voorstelling Londen ’68 met op zaterdag 27 augustus de première om 20.30 uur in de Notaristún in Jorwert.

De regie is in handen van Tjerk Kooistra en Ekko de Bakker die kozen voor een formule waarbij iedereen een dubbelrol speelt. Dat betekent dat tien acteurs maar liefst zeventig rollen voor hun rekening nemen. ,,Fergelykje it mar mei poppekastspyljen. It giet der om dat de minsken ‘geboeid’ nei it ferhaal sjogge wêrby de boadskip of de moraal op it twadde plak komt.’’ Zo zegt de in 1978 geboren Kooistra die een jubileum in kleine lettertjes viert. Tien jaar geleden nam hij namelijk het regisseursstokje over van Romke Toering. De vijftien jaar oudere regisseur De Bakker is al met zijn elfde editie bezig. Beide heren vullen elkaar naar eigen zeggen aan met Kooistra in de rol van woordvoerder en artistiek leider. Het Iepenloftspul Jorwert werd in het verleden groot met de opvoering van musicals die vaker dan eens daarna op het repertoire van Joop van den Ende terecht kwamen. Inmiddels is er een andere weg ingeslagen, andere heren andere wetten. Bijvoorbeeld: ,,Wy binne bewust fan in grutte groep akteurs oergien nei in lytse groep’’, zo zegt De Bakker. Die kleine groep van tien acteurs wacht dit jaar een hele opgave met 70 rollen en dat terwijl beide regisseurs eigenlijk niet zo gecharmeerd zijn van dubbelrollen. Nu wel dus want volgens Kooistra ,,Is it as foarm wol akseptabel as iderien it docht sa as no.’’ Met als uitzondering de rol van beide hoofdpersonen Rita en Eddy. En dat heeft dan weer een theatrale reden, het geeft het verhaal meer dynamiek die het moet doen uitstijgen boven de film Made in Dagenham waarop het verhaal is gebaseerd. De Bakker: ,,Wy stappe út de realiteit wei en litte de twastriid sjen dy’t Rita yn har eigen holle fiert. Twa akteurs dy’t beide Rita binne hâlde in dialooch tusken behâldend en progressyf.’’ Aan de ene kant is Rita de conservatieve huisvrouw en aan de andere kant werkneemster in de Fordfabriek in Dagenham in Londen. Bij toeval komt zij terecht in de rol van stakingsleidster en dat zorgt voor een innerlijke verscheurdheid. Een strijd die ook door haar man Eddy wordt gevoerd. De traditionele opvatting ‘as it iten jûns foar my mar op tafel stiet’ wordt door de tijdsgeest onder vuur genomen met als voornaamste slachtoffers zekerheid en traditie. De gevestigde orde die onder vuur wordt genomen in de woelige jaren zestig, het is de rode draad in de voorstelling waarbij alle rangen en standen elkaar tegenkomen. De staking in de Ford fabriek is historisch en dat betekent dat bijvoorbeeld ook de Labour premier van die dagen, Harold Wilson, op het toneel verschijnt. Het is volgens De Bakker een Engels drama met een lichte toon die de maatschappelijke relevantie van de tijd van nu niet uit de weg gaat. De Bakker: ,,It is in metafoar. Tafal is in wichtige faktor yn de skiednis. Der is altiten wol ien dy’t tafallich op in plak is en opstiet of de finger opstekt, yn dit gefal oerkomt it Rita.’’ Alle rangen en standen wandelen over het toneel en er is bewust voor gekozen om een acteur bijvoorbeeld zowel de rol van directeur als stakingsleider te laten spelen. Het menselijk leven als een kleurrijk rollenspel, ieder speelt zijn eigen maatschappelijke rol. In Jorwert is dat zeker kleurrijk want de kostuums van ontwerper Dianne Bonnema zijn losjes gebaseerd op de mode uit de jaren zestig die een schril contrast vormen met het donkere fabrieksdecor van De Bakker. Kooistra hoopt dat het publiek het verhaal zal volgen met de intensiteit van een kind dat naar een poppenkastvoorstelling kijkt. De Bakker hoopt dat de toegevoegde theatrale elementen de voorstelling boven de film uittillen. Kaarten zijn te bestellen op iepenloftspuljorwert.nl.   Tekst: Rynk Bosma