Buxtehude-cantate in Grote of Jacobijner Kerk

LEEUWARDEN - De cantatedienst van 4 september in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden staat in het teken van Dietrich Buxtehude (1637-1707). De dienst begint om 19.00 uur.

De cantate die wordt uitgevoerd, is gebaseerd op een tekst van de zeventiende eeuwse dichter en predikant Bathasar Kindermann. De veelzijdig begaafde Kindermann dichtte 'Was frag ich nach der Welt' als een lied van acht strofen. Buxtehude liet één strofe weg en nam ook de melodie waarop men het lied gewoonlijk zong niet over.

Onderwerp van het gedicht is de waardeloosheid van wereldse drukte en wereldse schatten en de échte betekenis van de band met God en met Christus. In een zinvolle afwisseling zet Buxtehude beurtelings het volledige solistenensemble (sopraan, alt, bas) en ieder van hen afzonderlijk in.