Landelijke actieweek 'NIX zonder ID'

LEEUWARDEN - Jongeren die alcohol of tabak willen kopen hebben nog lang niet altijd een ID bij de hand. Verkopers van alcohol vragen er ook nog niet altijd naar.

Toch blijkt dat deze gewoonte kan bijdragen dat minderjarigen geen tabak en alcohol kunnen kopen. Daarom wordt van 8 tot en met 14 september de landelijke actieweek ‘NIX zonder ID’ georganiseerd: een week waarin door alle betrokkenen extra aandacht wordt besteed aan de norm NIX18 en het spontaan tonen van een legitimatiebewijs. Het alcoholgebruik onder jongeren neemt af. NIX18 wordt steeds meer de norm in Nederland. Het is erg belangrijk dat het gebruik van alcohol verder afneemt omdat dit extra schadelijk is voor de gezondheid en veiligheid van jongeren. Het altijd tonen van een ID bij het kopen van alcohol kan daaraan bijdragen. Wat kunnen jongeren doen? Jongeren laten nog weinig spontaan hun legitimatiebewijs zien bij het kopen van alcohol en tabak. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, sportkantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de juiste leeftijd van de kopers in te schatten. Zij zijn er enorm mee geholpen als jongeren tot 25 jaar spontaan hun ID tonen. Wat kunnen verstrekkers doen? Ook verstrekkers van alcohol en tabak kunnen nog veel verbeteren. Consequent vragen naar een ID is nodig om de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen verder terug te dringen. Door deel te nemen aan de actieweek ‘NIX zonder ID’ besteden verstrekkers extra aandacht aan deze belangrijke gewoonte. https://www.youtube.com/watch?v=pqZT4JFg8Ls