Asieldier van de week | Poes Ivana

LEEUWARDEN - Op aangeven van Dierenopvang De Wissel komen wekelijks asieldieren onder de aandacht.

Dit keer gaat het om de lieve poes Ivana. Ivana is een rustige poes van 9 jaren jong. Echt speels is ze niet meer, waarschijnlijk voelt ze zich daar toch een beetje te volwassen voor. Overdag is ze graag buiten en rondom het huis te vinden. ‘s Nachts vind ze het toch wel lekker om binnen te zijn. Ze is geen kattenluikje gewend en dit zal haar dus aangeleerd moeten worden. Ivana geeft de voorkeur aan naast je liggen in plaats van op je schoot. Ze is kinderen gewend maar houdt er niet van om opgepakt te worden. We adviseren dan ook om haar niet bij hele jonge kinderen te plaatsen. Oudere kinderen zal geen probleem moeten zijn. Bij wie mag Ivana meedraaien in het huishouden? Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.