Bibliotheek start computer- en taalcursus in wijkgebouw Bilgaard

LEEUWARDEN - Wie computer- en taalvaardiger wil worden, kan vanaf woensdag 7 september terecht in Wijkgebouw Bilgaard.

Vrijwilligers van de bibliotheken Midden-Fryslân geven er gratis lessen in computer- en taalvaardigheden, met ondersteuning van docenten van het Friesland College. De lessen zijn bovendien een moment voor ontmoeting met buurtbewoners. Basisvaardigheden op het gebied van taal en computer zijn tegenwoordig onmisbaar om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. In het bestrijden van laaggeletterdheid vervullen de bibliotheken een belangrijke rol, onder andere met een uitgebreid aanbod van cursussen en workshops. De cursussen in Wijkcentrum Bilgaard zijn een onderdeel van Digi-taalhuis en zijn bovendien een eerste initiatief in het kader van de proeftuin connectiepunten. De computercursussen kennen diverse instapniveaus. Van beginners op de computers, tot gevorderden die de eerste stappen op social media willen zetten. Elk onderdeel wordt afgesloten met een certificaat. Deelnemers aan de cursussen Nederlandse taal stappen eveneens in op hun eigen niveau. Er is individuele begeleiding en de lesstof wordt zowel digitaal als schriftelijk aangeboden. Dat er samenwerking is gezocht met het Wijkcentrum en het Friesland College berust niet op toeval. Onderzoek heeft aangetoond dat de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele docenten het beste resultaat geeft. Geïnteresseerden kunnen gratis deelnemen op iedere woensdagochtend, van 9.30 tot 10.30 uur. Meer info of aanmelden via de bibliotheek in Leeuwarden op 058-234 77 77 of www.sbmf.nl.