Basisschoolkinderen zaaien berm in voor bijen

BITGUM - Samen met de kinderen van de Martenaskoalle in Bitgummole zaaide gedeputeerde Sietske Poepjes vanmorgen de berm in bij Bitgum.

Dit gebeurde met een bijenvriendelijk bloemenmengsel. Dit mengsel moet straks, als de bloemen gaan bloeien, bijen aantrekken. Zo wil de provincie Fryslân bijdragen aan het tegengaan van de bijensterfte. Waarom zijn bijen zo belangrijk voor de natuur? En waarom zijn ze zo belangrijk voor onszelf? Hoe komt het eigenlijk dat ze uitsterven? Op deze en andere vragen kregen kinderen van groep 5 en 7 vandaag antwoord. Ze kregen van imker Matthé van Hout ‘bij-les’. Gedeputeerde Sietske Poepjes legt uit: ,,De bijepopulaasje giet hieltiten fierder efterút. Dat wolle wy graach tsjingean. Berms fan provinsjale wegen beheare wy op in ekologysk ferantwurde wize. Wy hâlde rekken mei fûgels, plantesoarten en sa ek mei de bijen. Yn de berm fine bijen iten en kinne se goed nestelje. Dêrom siedzje wy hjoed de berm by Bitgum yn." Inzaaien bermen in Fryslân In het voorjaar diende de Partij voor de Dieren een motie in. Provinciale Staten stemde er toen mee in zoveel mogelijk bermen in Fryslân in te zaaien met het bijenvriendelijke bloemenmengsel. Na de berm bij Bitgum volgen meerdere locaties. Zo worden ook de bermen bij de N358 bij Dokummer Nieuwe Zijlen, de N392 bij Gorredijk en de N355 bij Visvliet dit jaar nog ‘bijenvriendelijk’. Daarnaast onderzoekt de provincie welke bermen verder nog geschikt zijn om in de toekomst in te zaaien.