Asieldier van de week | Smirnoff

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Dit keer gaat het om Smirnoff, een hele mooie kruising Husky. Smirnoff (3 jaar) is een mooie hond om te zien. Zijn ene oog is bruin en zijn andere oog is opvallend blauw. Maar Smirnoff is niet alleen mooi, maar hij is ook leuk. Hij is vrolijk, vriendelijk en heeft altijd zin om lange wandelingen te maken. Smirnoff zit sinds juni in het asiel en is er nu echt klaar voor om naar een nieuwe eigenaar te verhuizen. Het liefst wel een eigenaar zonder andere dieren en kleine kinderen. Daar is hij veel te onstuimig voor. Daarnaast moet de nieuwe eigenaar ervaring hebben met het positief trainen van honden, want Smirnoff moet nog veel leren. Bijvoorbeeld het alleen thuis zijn, het netjes aan de lijn lopen en de omgang met andere honden. Smirnoff is heel trainbaar. Hij doet alles voor zijn baas (en een koekje). Een nieuwe eigenaar moet er ook rekening mee houden dat Smirnoff heel veel energie heeft. Smirnoff neemt dus geen genoegen met iedere dag een klein stukje wandelen. Lopen, rennen, misschien wel fietsen, dat zou het allermooiste zijn voor Smirnoff! Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.