Samenwerkingsschool 'De Swirrel' in Britsum geopend

BRITSUM - De jongste kinderen Joost Zoomers en Shannen openden woensdag 14 september j.l. met een grote sleutel de nieuwe school voor de kinderen van De Trije Doarpen. 

Jelle Woudstra, als oudste leerling van de school onthulde samen met wethouder Cees Vos van de gemeente Leeuwarderadeel, Mark Vrolijk van Onderwijsgroep Fier en Jaap Jansma van CBO G2 het naambord waarbij de naam 'De Swirrel' tevoorschijn kwam. Door elkaar bewegen Deze unieke naam is bedacht door een ouder van de school, Wia van der Meer – Numan. Swirrel is geen Friese of Nederlandse naam, maar lijkt op het Engelse woord 'Swirl'. Swirl betekent dwarrelen, kolken, warrelen, wervelen. De school wil niet stilstaan, maar op een positieve manier  in beweging zijn en blijven. Warrelen betekent door elkaar bewegen en dat is precies wat de voormalige drie basisscholen o.b.s 'De Homeie' te Britsum, o.b.s. 'Oan’t Skipperspypke' te Koarnjum en c.b.s 'De Foarikker' te Britsum gaan doen in de nieuwe school. Kinderen uit Britsum, Koarnjum, Jelsum én Stiens In 2012 adviseerde het bureau ICS te Zwolle aan de gemeente Leeuwarderadeel in het rapport 'toekomstig bestendig basisonderwijs Leeuwarderadeel' om in een periode van krimp van het aantal leerlingen in het gebied van Britsum – Koarnjum – Jelsum in de toekomst toch een basisschool in dit gebied te behouden. Het gemeentebestuur en beide schoolbesturen CBO G2 en Onderwijsgroep Fier hebben met de steun van ouders en personeel van de bestaande drie scholen de schouders eronder gezet en gekoerst op één samenwerkingsschool. Vanaf dit schooljaar gaan alle kinderen uit 'De trije Doarpen' en een aantal kinderen uit Stiens naar één school te Britsum. Kinderen en personeel en directie zijn erg blij met de nieuwe school. De school is geen christelijke of openbare school maar een samenwerkingsschool. Elk kind is welkom, ongeacht geloof of achtergrond. Het unieke van deze school is ook dat er wordt gewerkt met een continurooster: kinderen krijgen vijf dagen in de week les van half negen tot twee uur. IJskast en nieuw plan Het aanvankelijk plan in 2013 om een nieuwe school op een nieuwe locatie tussen Britsum en Koarnjum te bouwen kon in de ijskast gezet worden, omdat de gemeente Leeuwarderadeel het geld daarvoor niet beschikbaar had. Met een subsidie van de gemeente Leeuwarderadeel en eigen bijdrage van CBO G2 is het toch gelukt om de bestaande school 'De Foarikker' zodanig te verbouwen en uit te breiden dat het een school is die voldoet aan de huidige onderwijsontwikkelingen, van binnen en buiten een prettige uitstraling heeft en het voor kinderen, personeel en directeur fijn werken is. Dankbaar met 'in pronkje' Door inzet van de architect Johan Sytsma en aannemer Kolthof en vele andere bedrijven is de voormalige 'De Foarikker' verbouwd en vernieuwd. De nieuwe school is 'in pronkje' geworden en alle bedrijven die dit tot stand hebben gebracht, werden hier hartelijk voor bedankt door directeur/bestuurder van CBO G2 Jaap Jansma. Jansma sprak de hoop uit dat als de 125 kinderen van nu later kinderen zouden krijgen, die ook naar deze school zouden kunnen gaan. Ook de gemeente Leeuwarderadeel werd bedankt voor het subsidiebedrag van 348.000 euro waar de ver- en nieuwbouw voor een groot deel van bekostigd kon worden. Tevens het prettig 'oparbeidzjen' van het bestuur van CBO G2 met de gemeente Leeuwarderadeel, Onderwijsgroep Fier en de medezeggenschapsraad van de school werd gememoreerd. Bloemen met een bedankkaartje waren er ook voor de twaalf leerkrachten die na de vele verhuizingen die het afgelopen jaar gepaard gingen met uren inpak-, uitpak, opruim-, sorteer-, sjouw- en indeelwerk er samen voor hadden gezorgd dat hun klas er piekfijn uitzag. Vele belangstellenden  hebben ’s middags tijdens 'open huis' de school van binnen en buiten bekeken en waren onder de indruk van de vele ruimten met frisse en vrolijke kleuren en modern onderwijsmateriaal waar personeel en kinderen van gebruik kunnen maken. Samenwerkingsscholen 'De Swirrel' is nu één van de vier samenwerkingsscholen op het Bildt en Leeuwarderadeel in het gebied van twee onderwijsorganisaties: CBO G2 en Onderwijsgroep Fier.  In Vrouwenparochie  (2012), Oudebildtzijl (2014) en St. Jacobiparochie (2016) zijn de afgelopen periode al samenwerkingsscholen ontstaan. Beide onderwijsorganisaties voelen zich betrokken bij alle vier samenwerkingsscholen. Formeel vallen de scholen in Vrouwenparochie (SWS De Fierljepper) en St.-Jacobiparochie onder Onderwijsgroep Fier en de scholen in Oudebildtzijl  ( De Syl) en Britsum (De Swirrel) onder CBO G2.