Asieldieren van de week | Tommy en Minous

LEEUWARDEN - Op aangeven van Dierenopvang De Wissel komen wekelijks asieldieren onder de aandacht.

Dit keer gaat het om Tommy en Minous, een stel dat graag samen wil verhuizen. Tommy is een ex kater en is de zwart/witte. Hij is heel aanhankelijk, houdt erg van knuffelen, aandacht en geaaid worden. Beetje verlegen in het begin, maar dat duurt maar kort. Minous (driekleurpoes) daar in tegen is zeer verlegen en wat vindt zij de situatie spannend hier, ze kruipt weg in een hoekje van schuilhok en blijft daar de hele dag zitten. We kunnen haar makkelijk oppakken en aaien dan, maar ze onder gaat dit wat gelaten. Ze heeft langere tijd nodig om te wennen en te ontdooien. Ze hebben altijd samen gewoond bij een alleenstaande mevrouw die wegens ziekte niet langer voor hun kan zorgen. Het is onbekend of ze ook buiten mochten komen of in afgesloten tuin. Zoals de katten nu zijn, is het raadzaam om na plaatsing Minous pas na buiten te doen als ze meer vertrouwd is. Zij zijn op zoek naar een rustige woonomgeving waar Tommy veel aandacht krijgt en Minous in haar tempo kan ontdooien en verder ontplooien. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.