Kunnen meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend

LEEUWARDEN - Onze samenleving vergrijst en onze verzorgingsstaat maakt plaats voor een participatiestaat. Maar kúnnen meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet voor een steeds groter groeiende groep kwetsbare ouderen. Terwijl dat wél heel belangrijk is.

Gedreven, enthousiast én vanuit hun hart praten Ingrid Dijkstra en Tjikkie Halma van seniorenbegeleiding Animo over hun drijfveren om kwetsbare thuiswonende ouderen en hun naasten zo adequaat mogelijk te ondersteunen in hun dagelijks leven. ,,Participatie én preventie zijn de pijlers waarop ons aanbod is gestoeld. Ontmoeten, verbinden en delen de instrumenten die we daarbij inzetten." Lichte begeleiding ,,Wij willen oudere mensen in staat stellen om langer zelfredzaam te zijn en eenzaamheid of een sociaal isolement te voorkomen. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat we ondersteuning bieden bij dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen, samen koken of een dokter bezoeken. Bij het leggen van contacten met anderen. Of het organiseren van (groeps-)activiteiten buitenshuis." Specialistische ondersteuning ,,Daarnaast bieden we ook meer specialistische begeleiding bij dementia, mantelzorgondersteuning, verliesbegeleiding of zorgcoördinatie. Ongeacht de vorm van begeleiding richten we ons altijd nadrukkelijk op de eigen behoeften, wensen én mogelijkheden van ouderen. We willen mensen stimuleren hun eigen regie te voeren, hun eigen vaardigheden in stand te houden en hun eigen netwerk zo veel mogelijk in stand te houden of verder uit te bouwen. Wij zijn van afstand nabij." Meer weten over Seniorenbegeleiding Animo? Bezoek de website www.seniorenbegeleidinganimo.nl of de Facebookpagina. Kennismaken met Animo? In het kader van de landelijke actie ‘Week tegen eenzaamheid’ met dit jaar als thema ‘Kom erbij’, organiseert Animo op zondagmiddag 25 september een middag voor ouderen in wijkcentrum de Froskenburch in de wijk Aldlân in Leeuwarden. Raadpleeg voor het programma de website.