Herinrichting Europaplein officieel van start

LEEUWARDEN - Wethouder Thea Koster verrichtte donderdag 22 september de starthandeling voor de Herinrichting Europaplein.

Vanaf de kraanwagen groef zij zand af. Hiermee gaf zij het officiële startsein voor de aanleg van de nieuwe rotonde met fietstunnels. Het nieuwe Europaplein is eind 2017 klaar. Werkzaamheden De voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het Europaplein zijn gestart in juni 2015. Eerst werden de bomen gekapt, de kabels en leidingen verlegd en de fontein netjes opgeborgen. Tenslotte zijn grote zakken, zogeheten bigbags met zand geplaatst. Door het gewicht is de grond gedurende een aantal maanden ingeklonken. Daardoor is een stevige basis ontstaan voor de bouw van de fietstunnels en de nieuwe rotonde. Deze week is de tweede fase van de bouw ingegaan. Aannemer KWS is begonnen met het afgraven van het zand. Volgende week gaat de Harlingerstraatweg-West op de schop. Dat is zo georganiseerd dat er geen stremmingen zijn.  Tijdens de werkzaamheden rijdt het verkeer op en rond het plein zoveel mogelijk gewoon door. Er wordt zo weinig mogelijk gestremd. Waarom nieuwe rotonde? Het Europaplein is een belangrijk onderdeel van de westkant van de stadsring. De stadsring is belangrijk voor de bereikbaarheid van de verschillende delen van de stad. De gemeente wil dat het verkeer op de stadsring kan doorrijden met een gemiddelde snelheid van 25 km per uur. Dat lukt nu  niet waardoor verkeer vaak in de file staat. Daarom wordt het plein veranderd. Veiligheid fietsers Met de herinrichting van het plein verbetert de doorstroming van het autoverkeer. De veiligheid voor fietsers en voetgangers wordt vergroot doordat ze het autoverkeer niet meer op één niveau hoeven te kruisen. Ook is bij het nieuwe ontwerp van de rotonde nadrukkelijk aandacht besteed aan de geschiedenis, de omgeving en de stedenbouwkundige kwaliteit van het plein. Bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden zijn nauw betrokken bij het ontwerp. Wat gaat er gebeuren?
  • Reconstructie Harlingerstraatweg-West
  • Toegangsweg Schrijversbuurt
  • Aanleg nieuwe rotonde en tunnels
  • Bestaande wegen aansluiten op de nieuwe rotonde
  • Inrichting van de vier kwadranten