Asieldier van de week | Luuk

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Dit keer gaat het om Luuk, een kleine Staffordshire van nog onbekende leeftijd. Hij is klein, maar sterk en bonkig gespierd met een enorme kop. Omdat Luuk achtergelaten is weten we niet veel over zijn achtergrond en eisen. Wat we hier zien is dat Luuk een enthousiaste hond is, die soms van gekkigheid niet weet wat hij moet. In zijn eerste enthousiasme kan hij flink druk zijn. Geen hond voor bij kleine kindjes of beginnende bazen. Wel voor een volwassen, consequente baas die met dit type hond om kan gaan (must). Luuk vindt het heerlijk om naar buiten te gaan en kan uren wandelen. Wel aan de lijn, los is hij namelijk niet vertrouwd met andere honden. Aan de lijn ook niet, hij kan echt niet met andere honden overweg. We vertrouwen hem ook niet bij katten, als hij die geur in zijn neus krijgt wil hij er achteraan. Het lijkt erop dat Luuk de basiscommando's wel geleerd heeft. Maar op het speelveld is het commando 'hier' nog ver te zoeken. Het zou goed zijn als er veel getraind wordt met Luuk en ook voor de baas zeer prettig om zo een hechtere band met hem op te bouwen. Deze sterke jongeman zoekt een huis waar hij kan bouwen op zijn baas, geen andere honden tegenkomt en samen met zijn baas lekker actief bezig kan zijn. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.