Vrijwilligers Lionitas halve eeuw actief

LEEUWARDEN - Atletiekvereniging Lionitas zette afgelopen zaterdag twee vrijwilligers in het zonnetje. Henk Boon (75) en Klara Groenewoud (72) leveren al vijftig jaar een belangrijke bijdrage aan het verenigingsleven.

Met een bloemetje, een cadeaubon en een toespraak door voorzitter Kees van Anken werd het tweetal bedankt voor hun inzet. Henk Boon is bij de vereniging vooral bekend als de gastheer in het clubhuis, maar hij is ook al jaren betrokken bij de eigen wedstrijden van Lionitas als lid van de technische commissie. Boon werkte voor zijn pensionering bij wat toen nog ‘de Condens’ heette, het huidige Friesland Campina. Een collega maakte hem enthousiast voor de atletiek. Zelf kon Boon door een ziekte in zijn jongensjaren niet actief zijn als atleet, maar als vrijwilliger verzette hij des te meer werk. Klara Groenewoud was in haar jonge jaren wel actief als atlete. Ze maakte de oprichting van de club mee, was lid van het bestuur en is sinds jaar en dag jurylid bij wedstrijden in de provincie. De huldiging van beide vrijwilligers vond plaats na afloop van de sluitingswedstrijden op de atletiekbaan aan de Middelseelaan.