Conferentie over armoede en kinderen

LEEUWARDEN - De Arme Kant van Fryslân organiseert op vrijdag 7 oktober van 10.00 tot 16.00 uur een conferentie in De Fontein, aan de Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden.

Van oudsher zetten kerken zich in voor de bestrijding en preventie van armoede. De Arme Kant van Fryslân is een platform waar kerken zich gezamenlijk inzetten voor de aanpak van armoede in de eigen provincie. Armoede is nog steeds voor een groot aantal mensen dagelijkse realiteit. Acht tot vijftien procent van de Friese bevolking leeft op of onder het sociaal minimum. Voor kinderen die opgroeien in een armoedesituatie kan dit grote gevolgen hebben. Medewerkers aan de conferentie zijn onder andere wethouder Harry van der Molen (o.a. armoedebeleid en jeugdwerkloosheid), Coby van der Kooi (medewerkster van de Kinderombudsman), ds. Karin van den Broeke (voorzitter Synode PKN), Meta Floor (medewerker Kerk in Actie binnenland met speciale aandacht voor kinderen en armoede). Voor meer informatie en aanmelding: www.armekantfryslan.nl.