Living history spektakel in leeuwarden

LEEUWARDEN - Veertig schoolklassen met ruim negenhonderd kinderen lopen op maandag 3 en dinsdag 4 oktober door Leeuwarden.

Zij gaan op zoek naar historische figuren uit de achttiende eeuw, die zich op diverse locaties in de binnenstad bevinden. Schoolproject De kinderen zijn leerlingen van groep zeven en acht. Zij doen mee aan de theaterwandeling Wie is die Meu van Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en Van Ravesteijn Theater & Events. Het project is ontwikkeld voor basisscholen in de gemeente Leeuwarden, die bij het cultuur educatieve Kunstmenu van Kunstkade zijn aangesloten. Inhoud De leerlingen beginnen het living history spektakel met een bezoek aan het Stadhouderlijk Hof. Daar ontmoeten zij prinses Maria Louise van Hessen Kassel die hen om hulp vraagt, want zij is op zoek naar haar familie en vrienden. De kinderen lopen vervolgens langs negen locaties in de binnenstad, zoals Grote Kerk, Waalse Kerk, Keramiekmuseum Princessehof en Prinsentuin. Daar zoeken zij personages zoals echtgenoot stadhouder Johan Willem Friso, Engelse schoondochter Anna van Hannover, kinderen Amelia en Willem IV en tuinman meneer Knoop. Onderdeel van de wandeling is een spel, dat vergelijkbaar is met het tv-programma Wie is de Mol. De kinderen verzamelen foute historische informatie en mogen andere schoolgroepen op het verkeerde been zetten. De wandeling eindigt bij de muziekkoepel in de Prinsentuin, waar de leerlingen een achttiende-eeuwse reidans aanleren. Aansluiting curriculum Wie is die Meu sluit aan bij het tijdvak Pruiken en Revoluties 1700-1800 dat in lesmethodes op school aan bod komt en maakt Friese leerlingen bewust van sporen van de achttiende eeuw in hun eigen woonomgeving. Het is een vakoverschrijdend onderwijsproject, omdat het aandacht besteedt aan geschiedenis, aardrijkskunde, taal en kunst (theater, muziek, dans, mode, architectuur). Ook maakt het de kinderen bewust van de Friese voorouders van onze koning Willem-Alexander.