Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Aventurijn

LEEUWARDEN - De bouw van het Integraal Kindcentrum Aventurijn aan de Tjerk Hiddesstraat gaat, nadat afgelopen week de overeenkomst is ondertekend, van start.

Tot 2011 was op deze locatie het hoofdgebouw van de OBS Oud Oost gevestigd. In 2011 is dit gebouw gesloopt en is de school ondergebracht in de dislocatie van Oud Oost aan de Goudenregenstraat. Stichting Proloog en de gemeente Leeuwarden hebben toen aan ouders en wijkbewoners van de wijk Tjerk Hiddes/Cambuur de belofte gedaan dat deze locatie tijdelijk was en dat een nieuw schoolgebouw aan de Tjerk Hiddes wordt gerealiseerd. Deze belofte wordt werkelijkheid nu de aannemingsovereenkomsten voor een modern Integraal Kindcentrum (afbeelding) voor de openbare basisschool Oud Oost, Stichting Kinderopvang Friesland en buurthuis Tjerk Hiddes is ondertekend. Het gebouw is een ontwerp van Adema Architecten. De bouw wordt gerealiseerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma en de installaties worden uitgevoerd door Bouma Technisch Installatiebedrijf. Stichting Proloog heeft veel aandacht en zorg besteed aan het ontwerp van de installaties en de schil van het gebouw. De belangrijkste voorwaarden van Stichting Proloog zijn dat het binnenklimaat goed is (te regelen) en dat de exploitatiekosten binnen de geldende bekostigingsnormen van het rijk blijven. Deze wensen en voorwaarden worden onder andere ingevuld door veel duurzame materialen toe te passen en geen gebruik te maken van een gasaansluiting. Het binnenklimaat wordt straks geregeld via een innovatief VRV-systeem wat nog niet eerder is toegepast in een schoolgebouw. Met dit energiezuinige systeem kan in iedere ruimte het CO2-gehalte (frisse lucht) en de temperatuur apart worden geregeld en gemonitoord. Doordat het systeem kan verwarmen, ventileren en koelen is er zowel in de winter als in de zomer een aangename en constante temperatuur door het gehele gebouw. De bouwwerkzaamheden starten in de tweede week van november en de oplevering staat gepland voor half juli 2017.