Leeuwarden verwijdert duizend verkeersborden

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden verwijdert nog dit jaar ongeveer 1000 verkeersborden, dat is iets meer dan 10% van alle verkeersborden.

Het verwijderen van de borden creëert veelal een verkeerssituatie die overzichtelijker en daarmee veiliger is dan voorheen. Het verwijderen van de borden zorgt tevens voor een bezuiniging omdat er minder onderhoud nodig is. Ook gaat het verwijderen van de borden de verrommeling in de openbare ruimte tegen. Het nut van verkeersborden Verkeersborden staan er voor de weggebruiker. Waar het wegontwerp en/of de verkeersregels niet leiden tot het gewenste verkeersgedrag zijn verkeerstekens zoals borden een oplossing. Bij teveel verkeersborden gaat dit ten koste van de begrijpelijkheid, het voorspelbare verkeersgedrag en daarmee ook de verkeersveiligheid. Het is bekend dat weggebruikers zo’n 10 á 20 procent van de borden daadwerkelijk zien. Bij het toepassen en plaatsen van verkeersborden is het daarom belangrijk dat gestreefd wordt naar terughoudendheid en uniformiteit. Een kwalitatief goed beheerd verkeersbordenbestand is een visitekaartje van de stad en de gehele omgeving. Welke borden worden verwijderd? Om een juiste inschatting te maken van de te verwijderen bebording is er per bord beoordeeld of deze kan blijven of kan worden verwijderd. In een aantal gevallen is een bord wettelijk gezien niet nodig. in andere gevallen is de situatie ook zonder bord duidelijk. Zo kan bijvoorbeeld alleen belijning op de weg de situatie prima weergeven. Dan heeft het bord geen toegevoegde waarde en wordt het weggehaald. Een laatste maar belangrijke check is of de bebording (nog) correct is. Mocht de verkeerssituatie zijn gewijzigd, maar een bord niet weggehaald, dan wordt het bord nu alsnog verwijderd. Wat gebeurt er met de borden? Actuele borden die nog in goede staat zijn, worden bewaard voor nieuwe verkeerssituaties. Oudere borden worden gerecycled. De planning is dat alle overbodige borden aan het einde van 2016 zijn weggehaald. Vanaf heden wordt met een scherpere blik gekeken naar het plaatsen van borden om onnodige borden te voorkomen.