Opgedoken brieven Mata Hari naar Fries Museum

LEEUWARDEN - De nog niet eerder gepubliceerde brieven van Mata Hari die gisteren verschenen in een uitgave van het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar komen naar het Fries Museum.

Het museum ontvangt de opgedoken brieven in bruikleen voor de grote tentoonstelling over het leven van Margaretha Geertruida Zelle, zoals Mata Hari echt heette, in 2017. Het is dan precies honderd jaar geleden dat de Friezin door het Franse leger werd gefusilleerd op verdenking van spionage. De brieven geven een beeld van de vrouw achter de mysterieuze danseres Mata Hari. De tentoonstelling is van 14 oktober 2017 tot en met 2 april 2018 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden. De 48 brieven van en over Mata Hari zijn gisteren door Tresoar gepubliceerd in het boek Denk niet dat ik slecht ben. Margaretha Zelle vóór Mata Hari. Tresoar kreeg de brieven, samen met 14 nooit eerder gepubliceerde foto’s, van de nabestaanden van Rudolf MacLeod. De tentoonstelling is onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.