Wandelen door leefgebied otter

LEEUWARDEN - Nationaal Park De Alde Feanen is één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest-Europa, gelegen in de driehoek tussen Leeuwarden, Drachten en Heerenveen.

Een moerasgebied zonder de otter is eigenlijk niet compleet, daarom is dit grote waterzoogdier hier jaren geleden opnieuw uitgezet. Nu leeft er een aantal otters in dit gebied. Meer weten over hun leefgebied? Ga dan op dinsdag 4 oktober van 10.00 tot 12.00 uur mee op excursie in deelgebied ‘It Wikelslân’. Geef je uiterlijk een dag van tevoren op via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. (0511) 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).