20 jaar Vellinga Optiek!

LEEUWARDEN - Akko Vellinga startte in 1996 zijn bedrijf Vellinga Optiek aan het Naauw in Leeuwarden.

Na 15 jaar in loondienst te hebben gewerkt kreeg hij steeds meer de behoefte aan nieuwe uitdagingen en 25 juli 1996 opende hij zijn eigen winkel. Eerst begon hij alleen, bijgestaan door  mensen die hand- en spandiensten verrichtten. Momenteel zijn er reeds tien medewerkers die de groeiende klantenkring van dienst zijn. Zowel op het gebied van medewerkers, monturen, contactlenzen en oogmetingen als op die van zorg voor de gezondheid van het oog speelt Kwaliteit een leidende rol. Om die te waarborgen begon Akko in 1998 aan de HBO-opleiding Optometrie welke hij in 2002 afrondde. Zijn passie voor het vak werkt inspirerend: Inmiddels werken er vier optometristen bij Vellinga Optiek, waardoor klanten de noodzakelijke oogzorg genieten. Inmiddels zijn twee ingrijpende verbouwingen gerealiseerd. In één van de nieuwe ruimtes staat de OCT-scan. Deze geavanceerde apparatuur kan gedetailleerde opnames maken van alle lagen in het oog. Hierdoor is het mogelijk om diverse oogziekten vroeg op te sporen. De expertise, apparatuur én goede contacten met  oogartsen uit omringende ziekenhuizen zorgen dat er indien nodig altijd snel gehandeld kan worden. In de ogen van Akko een unieke situatie in Nederland. We staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in de gezondheidszorg. Door stijgende kosten ontstaat de tendens van verschuiving van de zorg uit de ziekenhuizen naar zorgcentra daarbuiten. Ook in de oogzorg vindt dit proces plaats. De optometristen van Vellinga Optiek zijn klaar om deze ontwikkelingen op te vangen. Bovendien wordt er hard gewerkt om ook de optometrische onderzoeken die buiten de muren van het ziekenhuis plaatsvinden vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. Naast genoemde werkzaamheden is Akko sinds 2014 tevens werkzaam bij de Oogkliniek Oog & Welzijn in Dokkum. Hier heeft hij een eigen spreekuur en ondersteunt hij het werk van de oogartsen. Samen met onder anderen oogarts Hans Ligtvoet staat ook hier een bevlogen team van specialisten klaar om oogzorg op niveau en maat te leveren. Ook is Akko in Dokkum aangesteld als opleider/begeleider van jonge mensen die oogzorgopleidingen volgen. Zo weten we dat ook de toekomstige generatie specialisten  voor de patiënt klaar staat.