Asieldier van de week | Krabbel

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Dit keer gaat het om konijn Krabbel. Voordat Krabbel bij ons binnenkwam heeft ze een aantal maanden los buiten gelopen voordat mensen haar te pakken kregen. Waarom dit wat langer duurde weten we niet omdat ze wel vrij makkelijk is, maar helaas zijn de herinneringen aan haar vrijheid nog goed te zien; vooral haar oren zijn gehavend. Enige tijd geleden was haar vriendje al binnengekomen, en (achteraf helaas) al herplaatst voordat Krabbel binnengebracht werd. Ze is dus gewend aan een groot mannetje en zoals alle konijnen zoekt ze ook weer leuk gezelschap in haar nieuwe huis. Vanwege haar grootte zou het heel fijn zijn als ze een groot hok met een mooie ren zou krijgen, of zelfs een omheinde tuin. In ieder geval is Krabbel makkelijk, ze is aanhankelijk, laat zich optillen en is vrij rustig. Het kan zijn dat jongere kinderen iets te druk voor Krabbel zijn, maar voor (iets) oudere kinderen is ze waarschijnlijk heel geschikt. Heeft u dus voldoende ruimte, gezelschap in de vorm van een gecastreerd mannetje en interesse in een leuk konijn; Krabbel is er klaar voor! Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.