Viering internationale dag van de ouderen

LEEUWARDEN - Een bijzondere viering van de internationale dag van de ouderen vindt zaterdagmiddag 8 oktober in De Fontein (Goudenregenstraat 77) plaats.

Eerstejaars studenten van de opleiding Sociaal Werk van ROC Friese Poort Leeuwarden, verzorgen onder leiding van Gooitsen Eenling (theater docent) het programma rond het thema: Ontmoeten is leven! Hun bijdrage bestaat uit het optreden als gastheren- en dames, het leiden van tafelgesprekken tot aan het spelen van sketches over ontmoeting. Het doel van de middag is om ouderen en jongeren te laten nadenken over hoe belangrijk het is om anderen te ontmoeten. Dit door middel van het uitwisselen van ervaringen en het luisteren naar elkaars verhalen. De wisselwerking tussen de generaties zal ongetwijfeld leiden tot een boeiende middag. Rond het thema ontmoeten zullen ook Atelier MijnGilde, Resto van Harte, Café de Ossekop en Brasserie Spiegelaar zich (kort/flitsend) presenteren. Daarnaast zal de middag muzikaal omlijst worden door The Evergreen Singers met mooie herkenbare songs uit de afgelopen decennia (handen omhoog, meezingen maar). De viering begint om 14.00 uur en sluit om 17.00 uur. De organisatie is in handen van de Samenwerkende Leeuwarder Ouderenbonden (SLO), bestaande uit vertegenwoordiging van de PCOB, KBO en de LOS. Iedere oudere is welkom. Via bijdragen van sponsoren is geprobeerd om de entreekosten laag te houden. Het Ritske Boelema Gasthuis heeft al een bijdrage toegezegd. Ook bij de gemeente Leeuwarden en zorgverzekeraar de Friesland is een aanvraag ingediend.