Filmhuis Stiens vertoont Spotlight

STIENS - Begin dit jaar won Spotlight de Oscar voor beste film. Het is het verhaal van het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen in het bisdom Boston. De film is maandag 17 oktober te zien in Filmhuis Stiens in De Skalm. Aanvang 20.00 uur.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw doken de eerste verhalen op over door priesters misbruikte kinderen. Het leidde tot niets. Ook niet bij The Boston Globe, de grootste krant van Boston. Zelfs tot in de jaren negentig werden daar de tips van voormalige slachtoffers niet echt serieus genomen. In de stad heeft het rooms-katholicisme altijd een belangrijke invloed op de gemeenschap gehad. Notabelen knepen geregeld een oogje dicht. Misbruikzaken kenden een verjaringstermijn van maximaal drie jaar, eventuele smartengelden mochten de 20.000 dollar nooit te boven gaan. En schuldig bevonden priesters konden gewoon weer elders in het bisdom aan het werk. Regisseur Tom McCarthy concentreert zich in ‘Spotlight’ vooral op twee punten. Hoe kan het dat velen in Boston zo lang een oogje dicht geknepen hebben? En hoe lukte het een groepje journalisten van The Boston Globe om de zaak uiteindelijk vanaf 2002 aan de grote klok te hangen? Het heeft onder meer te maken met de komst van een nieuwe hoofdredacteur, Marty Baron die onder de codenaam Spotlight in deze doofpot wil gaan roeren. Hij stuit daarbij op veel tegenwerking.