Asieldier van de week | Xenos

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor een asieldier.

Dit keer is dat andermaal Xenos, een kruising Staffordshire Terrier van 6 jaar. Xenos stond ruim 4 maanden geleden ook al in deze krant en helaas zoeken wij nog altijd een geschikte plek voor hem. Hij reageert soms slecht op andere honden, maar hij negeert ze ook vrij gemakkelijk. Op katten reageert hij fel! Commando's kent hij slecht en hij wordt alleen aangelijnd uitgelaten. Autorijden is ok. Xenos heeft gevoelige oren, maar bij goed voer speelt dit medisch probleem gelukkig minder, want hij is een lastpak als het op oren zalven aankomt. Xenos zoekt een ervaren baas die hem kan staan. Hij wordt beslist niet bij kleine kinderen en/of katten geplaatst. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.