Microgalerie in 7 ramen van bewoners aan de Eewal

LEEUWARDEN - De nieuwe microgalerie werd zaterdag jl. ter hoogte van Eewal 84 geopend door Cees Buisman, directeur van Wetsus, Europees centrum voor watertechnologie.

De microgalerie is een initiatief van 7 bewoners die in hun ramen aan de Eewal kunst willen laten zien van jonge regionale kunstenaars. Voor dit nieuwe initiatief zonder winstoogmerk hebben zij een startsubsidie gekregen van het Mienskipsfûns van de gemeente Leeuwarden. Het thema van deze openingstentoonstelling is 'Water'. In verschillende kunstvormen, schilderkunst, beeldhouwwerk, video en fotografie, wordt werk getoond van de volgende kunstenaars: Tjitske Boersma, Marije Bouman, Jannie Bruinsma, Hein de Graaf, Kaneli & Smit, Saskia van Montfort, Margriet Reinalda.