Excursie over vogeltrek

EARNEW - ÂLD - De vogeltrek is weer begonnen, dit betekent dat sommige vogels hier komen om te overwinteren en dat andere vogels vertrekken naar een warm land.

Op woensdag 19 oktober van 10.00 tot 12.00 uur houdt It Fryske Gea een wandelexcursie over de vogeltrek in Nationaal Park de Alde Feanen. Voor leden van It Fryske Gea is de excursie gratis op vertoon van de ledenpas, niet leden betalen € 4, - en kinderen tot en met 12 jaar € 2, - per persoon. Opgave kan tot uiterlijk een werkdag van tevoren voor 12.30 uur op www.itfryskegea.nl of via tel. 0512-381448. De excursie wordt gehouden in kader van de Week van het Landschap. Een landelijk evenement waarbij door heel Nederland leuke activiteiten in de natuur worden georganiseerd.