Jeugdactiviteit Griezelpompoen maken (6+)

EARNEW - ÂLD - Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen op 20 of 21 oktober onder leiding van een gids van It Fryske Gea een griezelpompoen maken in het bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen.

Wil je ook zo’n griezelige pompoen maken, geef je dan op! Je kunt een griezelpompoen maken op donderdag 20 oktober van 10.00 tot 12.00 uur of van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag 21 oktober van 14.00 tot 16.00 uur. Opgave voor de activiteit kan via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. (0511) 539618.