Asieldier van de week | Frommel

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Dit keer gaat het om Frommel. Frommel zit sinds 25 april bij ons in de opvang, dus is er wel aan toe om weer een goed plekje te vinden. Na een zwervend bestaan is hij met een gebroken kaak bij ons binnengebracht nadat hij was aangereden. Inmiddels is hij weer helemaal gezond en op zoek naar iemand met veel geduld in een rustig huishouden waar hij ook naar buiten toe kan. Frommel vindt mensen op dit moment nog erg spannend en gaat ze bij voorkeur in eerste instantie uit de weg. Wel laat hij zich aaien, maar hij zal in ieder geval tijd nodig hebben om het vertrouwen in zijn nieuwe verzorger te krijgen. Of hij ooit een echte knuffel- of schootkat zal worden is afwachten. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.