Aanmelding voor Friese Dorpentop gaat voorlaatste week in

LEEUWARDEN - Voor de eerste Friese Dorpentop hebben zich inmiddels al honderden deelnemers aangemeld en de inschrijving is nog steeds geopend.

Gegadigden die via loting een uitnodigingsbrief met een persoonlijke code hebben ontvangen voor deze burgertop, kunnen zich nog tot 30 oktober opgeven via de website www.friesedorpentop.frl. De deelnemers mogen bovendien een of twee personen uit hun naaste omgeving meenemen. Dit laatste op verzoek van diverse belangstellenden. Tijdens deze eerste provinciebrede burgertop, die op zaterdag 5 november in het WTC Expo in Leeuwarden gehouden wordt, gaan maximaal duizend Friezen (van 18 jaar en ouder) in kleine groepjes met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst van het Friese platteland. De Friese Dorpentop is een burgerinitiatief gericht op het experimenteren met nieuwe vormen van democratie. ,,Meer van onderop. Dus vóór en dóór de burger", aldus de organisatoren van het evenement. In totaal zijn tienduizend kandidaten uit de Basisregistratie Personen van de diverse Friese gemeenten geloot en benaderd om mee te doen aan de bijzondere bijeenkomst. ,,De ervaring elders leert dat gemiddeld zo’n tien procent reageert op een dergelijke oproep. ‘Het kan dan ook geen kwaad om de ingelote personen nog even te attenderen op de inschrijfmogelijkheden, zodat zij niet achter het net vissen’, betogen de initiatiefnemers.