Watersportvereniging LWS al eeuw actief

LEEUWARDEN - De vereniging Leeuwarder Watersport (LWS) bestaat dit jaar honderd jaar. Een bijzonder feit. Niet elke vereniging overleeft een eeuw.

Leden uit vooral Leeuwarden maar ook uit Medemblik, Enschede en zelfs Engeland en Duitsland kwamen dit het afgelopen weekend vieren in restaurant de Koperen Tuin. Wethouder Andries Ekhart van Sport feliciteerde de vereniging van harte met dit heugelijke feit en overhandigde namens Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden een weerstation als cadeau. In zijn toespraak vertelde hij eerst over zijn eigen watersportervaringen. Die bleken zeer beperkt. ,,De Froskepôlle had vroeger nog geen brug en dus moest je gehaald en gebracht worden per boot. Mijn vader deed dat met een roeibootje." Ook ging hij onder meer in op de verbetering van vaarwegen in en rond Leeuwarden. Tot slot vroeg hij het publiek naar de mening over het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug in het centrum van Leeuwarden. Een overgrote meerderheid van de bijna honderd aanwezigen - in de ogen van Ekhart allen deskundig - zag dit wel zitten, al drukte de hoogte van de kosten hier en daar wel het enthousiasme. Zo’n 13 miljoen euro vond een enkeling een hoop geld. Voorzitter Tjalling de Jong memoreerde aan een aantal historische ontwikkelingen in de geschiedenis van de LWS. Van een zeilende vereniging met zelfs een eigen sleepdienst naar Grouw werd de LWS vooral een groep motorbootbezitters met een eigen jachthaven met zo’n 60 ligplaatsen naast die van de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven. Vanuit de trein naar Groningen ziet iedereen het aan de rechterkant liggen vlak voor de spoorbrug. Voor zo’n 35 euro kan men lid worden. Voor wie tevens een verzekering afsluit bij de FBTO is dit lidmaatschap in feite gratis.  Maar het lidmaatschap levert volgens de Jong veel meer op: ,,Belangenbehartiging voor de watersport, cursussen zoals dieselmotoren, vaarbewijzen tot touwknopen alles hebben we gegeven." Wat voor veel verenigingen geldt: het ledental neemt de laatste jaren wel af door vergrijzing. En het is moeilijk om aan bestuursleden te komen. Een ontwikkeling die alleen te stoppen is door nieuwe activiteiten en mogelijk meer samenwerking met andere verenigingen. ,,De LWS is een zeer belangrijke partner voor de Marrekrite." Directeur Lourens Touwen hechtte eraan dit te benoemen. Naast de overname van grond langs het water en enkele forse schenkingen door de LWS was er ook het initiatief om Marrekrite-wimpels te gaan verkopen. Op dit moment één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de Marrekrite. Touwen schetste verder de veranderingen die hadden plaatsgevonden. De Marrekrite beperkt haar activiteiten niet meer tot de ligplaatsen langs de mooiste plekken in Friesland maar richt zich meer en meer op combinaties van recreatie. ,,Ook fietsers en wandelaars profiteren anno 2016 van de Marrekrite", aldus Touwen. Bijzondere aanwezigen waren er zeker. Zoals de heer Poortvliet, erelid en jarenlang secretaris van de LWS en de heer van de Schaaf, lid van verdienste, voormalig bestuurslid en al 60 jaar lid van de LWS. De leden werden verder getrakteerd op een rondje praamvaren, oude films en een uitgebreid buffet in restaurant de Koperen Tuin.