Koor Feskes zoekt zangers en zangeressen

LEEUWARDEN - John Eskes richtte in februari 2014 het koor Feskes op.

Enkele maanden later gaven zij een succesvol optreden op het zaailand in Leeuwarden. Vele optredens volgden en er werd met plezier gezongen. Helaas werd John in 2015 ernstig ziek en overleed hij op 19 juni 2015. Belofte De huidige koorleden hebben John toegezegd het koor voort te zetten en zijn daarom met spoed op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen, welke het koor willen ondersteunen. Inmiddels is er een nieuwe muzikale leider, Jacob Nauta, welke met accordeon het koor begeleid. Het koor Feskes zingt smartlappen en andere meezingers. Voor informatie, opgave en inlichtingen graag bellen met Aukje Vonk van der Ploeg: 0512-524124 of Gerrit Tuininga: 06-36565708.