FSFE roept Friese bedrijven op met plannen te komen

LEEUWARDEN - Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) heeft in twee jaar tijd verschillende Friese duurzame energie-projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van 23 miljoen euro.

Het Fûns heeft nog 67 miljoen over om te besteden aan andere projecten van Friese bedrijven. Dat zei Jan Willem Reusink van FSFE gisteravond in bedrijvencentrum De Fabriek, als één van de sprekers bij de bijeenkomst over De Zwette Energieneutraal. Het Fûns heeft die 90 miljoen euro van de Provinsje Fryslân gekregen en mag deze onafhankelijk verdelen over projecten in de hele provincie. De bedragen zijn geen giften of subsidies. Het gaat altijd om financieringen, die terugbetaald moeten worden aan het FSFE. ,,Bedrijven hoeven het plan niet tot in detail klaar te hebben, wij hebben veel kennis in huis om met hen mee te denken”, aldus Reusink. ,,Iedereen mag bij ons binnenlopen om met ons van gedachten te wisselen.” Er kunnen dus nog volop plannen worden ingediend. De ondernemersvereniging van Bedrijven- en Winkelpark De Zwette had onder andere het FSFE uitgenodigd, om aan de leden en andere ondernemers de mogelijkheden te laten zien in het zo duurzaam en energieneutraal ondernemen. Verschillende sprekers vertelden onder andere over de subsidiemogelijkheden en mogelijkheden op fiscaal gebied en financieringsgebied. Elfstedenhal meest energiezuinige ijshal van de wereld Ook werden er succesverhalen verteld over onder andere de Elfstedenhal, die dankzij biogas van voormalige vuilstort Schenkenschans en dankzij zonnepanelen nauwelijks nog fossiele energie gebruikt, evenals Post NL dat het dak vol met zonnepanelen heeft, de Dairy Campus die met een nieuwe vergister vijf miljoen kubieke meter biogas levert en eigenaar Jaap Hoekstra van bedrijvencentrum De Fabriek vertelde hoe hij op dit moment met zijn bedrijf van energielabel G naar label A gaat. Dat kost 1,3 miljoen euro in totaal, waarvan FSFE 850.000 euro financiert, De Fabriek 250.000 euro eigen vermogen inlegt en 200.000 euro aan crowdfunding wordt verwacht. ,,We mogen best wat meer laten weten dat we als Leeuwarden en als Friesland goed bezig zijn”, zei wethouder Isabelle Diks. ,,De Elfstedenhal is de meest energiezuinige schaatshal van de wereld en volgens mij is dat nog lang niet bij iedereen bekend. Fryslân doet het goed als je ons met de rest van Nederland vergelijkt, maar we zijn nog niet zo goed om dat buiten onze provincie te laten horen. Dat moet maar eens veranderen.” De ondernemers in de goed gevulde zaal waren uiteraard benieuwd naar wat het voor henzelf aan kosten en baten en andere voor- en nadelen zou opleveren. Jan Willem Reusink vertelde onder andere dat het FSFE behalve als financier ook bij projecten meedenkt en mee brainstormt over hoe ze het meest ondernemersvriendelijk en milieuvriendelijk gerealiseerd kunnen worden. Wethouder Diks deed ook nog een duit in het zakje: ,,We zijn bezig te regelen dat bedrijven geen leges aan ons als gemeente hoeven te betalen. Die betreffen vaak een percentage van een projectsom. Als je die niet hoeft te betalen, kan dat net het verschil zijn tussen het wel of niet  financieel haalbaar maken van een project. Bedrijven die daar zekerheid over willen hebben moeten beslist contact met ons opnemen, wij helpen hen graag verder.” Vlakbij de Elfstedenhal wordt dankzij 72 miljoen euro subsidie een warmtepompinstallatie gebouwd, mits er voldoende bedrijven op De Zwette zijn die van die aardwarmte gebruik willen maken zodat het rendabel wordt. Dan is er geen aardgas meer nodig. Want dat aardgas zal verdwijnen, dat is zeker. ,,Wij gaan het nog mee maken, over vijftien of twintig jaar”, aldus wethouder Diks. Cambuurstadion Het mogelijk daar vlakbij verrijzende nieuwe Cambuurstadion kan ook meteen van die aardwarmte gebruik maken. Evenals bedrijven van De Zwette. Die werden meteen opgeroepen om er ook gebruik van te gaan maken. ,,We kunnen dan plusminus vijftien procent van het energieverbruik van de stad Leeuwarden leveren”, gaf ambtenaar Bouwe de Boer van de gemeente Leeuwarden de aanwezigen mee.