Start crowdfundcampagnes gemeente Leeuwarden

LEEUWARDEN - Vijf maatschappelijke crowdfundcampagnes in de gemeente Leeuwarden starten vanaf maandag 26 oktober en zullen voortduren tot begin december.

Het gaat om: - Samenloop voor Hoop Leeuwarden - Hiphop Festival Lion City (Leeuwarder Collectief) - Zeilen met de Zetzema Vloot - Play&Skate Court Grou - Keuken voor buurthuis Bloemenbuurt/Oldegalileeën (Stichting Mahatma Gandhi) De initiatiefnemers hebben twee trainingen gehad van Crowdfunding Fryslân om de fijne kneepjes van het vak te leren. Via crowdfundplatform 'Voor je Buurt' gaan ze hun campagnes voeren. De campagnes zijn te vinden onder www.voorjebuurt.nl/leeuwarden. Dat betekent dat ze vijf tot zes weken lang activiteiten organiseren om zoveel mogelijk mensen bij hun project te betrekken, met als doel hun streefbedrag op te halen en vrijwilligers te werven. Het Mienskipsfonds, de Leeuwarder Uitdaging, JCI Leeuwarden en Leeuwarder Ondernemers Fonds (via de ondernemersverenigingen in de wijk) doen als matchingpartner mee aan het experiment. Dat betekent dat zij de campagnes volgen om te kijken of er projecten zijn waaraan ze eventueel willen doneren. De projecten hoeven daarvoor dus geen aparte aanvraag te doen.