Oproer, staatsgreep en revolutie in Provinciehuis

LEEUWARDEN - Prof.dr. Yme Kuiper vertelt op donderdag 27 oktober in het Provinciehuis over het Patriottenoproer, de grootste politieke crisis van de 18de eeuw in Friesland.

Prof.dr. Yme Kuiper behandelt het verhaal van het Patriottenoproer in Friesland tijdens de 'Wolkom-activiteit' van de maand oktober. De Friese Statenvergadering was daarbij de belangrijkste arena. De lezing is het verhaal over het verzet tegen de heersende elite, een staatsgreep en een revolutie die de Friese vrijheidsideeën nieuw leven inblies. Grietmannen, hoge diplomaten, doopsgezinden, doelisten, patriotten en bewonderaars van de Amerikaanse Revolutie passeren de revue. Plaats en tijd De lezing vindt plaats op donderdag 27 oktober in het Provinciehuis. De lezing begint om 12.30 en duurt ongeveer één uur. Bezoekers zijn welkom vanaf 12.00 uur. De lezing wordt in het Nederlands gehouden, is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. Prof.dr. Kuiper Prof.dr. Kuiper is bijzonder hoogleraar buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij promoveerde op een proefschrift over de Friese adel. Zijn expertise ligt in de integrale en vergelijkende geschiedenis van buitenplaatsen en landgoederen in Nederland en Europa. Wolkom op’e lêste tongersdei fan ‘e moanne Het provinciehuis opent elke laatste donderdag van de maand de deuren voor het publiek. Dan worden leuke, laagdrempelige activiteiten in de publieksruimten van het provinciehuis georganiseerd. Soms door de provincie zelf, soms door inwoners, maar altijd voor de inwoners van de provincie. Deze lezing is de derde in een serie over het thema van de oude gedachte over de Friese Vrijheid in relatie tot het ontstaan van de Friese Staten. In 2017 zullen nog enkele lezingen binnen dit thema volgen. Meer informatie is te vinden op www.fryslan.frl/wolkom.