Lutz op bezoek bij Platform Uitkeringsgerechtigden

LEEUWARDEN - PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi gaat voor de Huis aan Huis regelmatig in gesprek met mensen in Leeuwarden.

Deze keer met Nanne de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU). Wat doen jullie precies voor mensen met een uitkering? ,,Wij geven mensen vooral weer zelfvertrouwen. Door met hen in gesprek te gaan over hun talenten en voorkeuren, maar ook door hen voor te bereiden op gesprekken met allerlei instanties. En we ondersteunen bij schulden, het lezen van moeilijke brieven en bij het aanvragen van regelingen en kwijtschelding." Jullie zijn toch ook een soort belangenvereniging voor uitkeringsgerechtigden? ,,Klopt, we adviseren gemeenten en instellingen over beleid voor mensen met een uitkering en minimuminkomen. Dat doen we op basis van alledaagse ervaringen. We staan continu in contact met bijvoorbeeld sociale diensten, UWV, belastingdienst, zorgverzekeraars en Hefpunt. Het is vaak een doorlopende strijd tegen onnodige en onbegrijpelijke regels." Belangrijk werk! Dat doe je toch niet allemaal alleen? ,,Gelukkig niet! Wij hebben 350 vrijwilligers, waarvan 180 hulpverleners. Zij helpen de mensen direct. De rest zit in adviesraden bij gemeenten en instellingen en wijst er constant op hoe goedbedoelde regelingen in de praktijk nogal eens slecht uitpakken voor mensen." Wat een organisatie! Hebben jullie voldoende mensen en middelen om dat allemaal te doen? ,,Nu nog wel. Tot 2018 krijgen we geld van de Provincie, maar die stopt ermee. We zijn naarstig op zoek naar nieuwe bronnen. De 24 Friese gemeenten bijvoorbeeld. Maar het is lastig om die allemaal op een lijn te krijgen. Bovendien zitten niet alle gemeenten te wachten op wat zij als 'een luis in de pels' zien." Vreemd, het gaat toch om de mensen! Hoeveel mensen helpen jullie eigenlijk? ,,Per jaar 9000 in Friesland en zo’n 1500 in Leeuwarden. Veel dus. In onze gemeente leeft een op de zes mensen in armoede. Landelijk is dat een op de acht. We zien hier steeds vaker dat hele generaties arm opgroeien. Het lijkt bijna ‘normaal’ te worden, maar dat is het natuurlijk niet. De economie trekt aan, maar helaas merken te weinig mensen daar iets van." Gemeenten en provincie moeten samen hun verantwoordelijkheid nemen. Zij zijn er toch voor de mensen? ,,Eens! Wij redden ons met 185.000 euro subsidie per jaar. Daarmee helpen we dus heel veel mensen."