Vernieuwing paden Prinsentuin

LEEUWARDEN - Een deel van de wandelpaden in de Prinsentuin wordt binnenkort vernieuwd.

Daarmee begint aannemer Jansma Drachten begin november en uiterlijk 29 november is de klus geklaard. Het betekent dat de meest gebruikte zuidelijke toegangswegen tot de Prinsentuin tijdelijk zijn afgesloten. De toegangswegen aan de oost- en westzijde blijven normaal geopend. Het park blijft tijdens de werkzaamheden dus met enige beperkingen geopend voor publiek. De huidige, in 2004 aangebrachte verharding voldoet al langer niet meer. Bij te nat weer wordt de bedekking week en ‘kleverig’, bij te droog weer ontstaat stofvorming. In beide gevallen wordt overlast ervaren door de bezoekers van het park en De Koperen Tuin. Om deze problemen op te lossen wordt de huidige halfverharding vervangen door een asfalt onderlaag, afgewerkt  met een bij de Prinsentuin passende slijtlaag. In de eerste fase voorziet de aannemer ruim 2.000 vierkante meter wandelpad van een nieuwe toplaag. Zie bijgevoegde kaart om welke wandelpaden het gaat. Een deel van deze paden wordt mogelijk ingericht als proeftuin voor verschillende verhardingsmaterialen voor fase twee. Waar men werkt, ervaart men hinder. Jansma Drachten heeft toegezegd de overlast waar mogelijk tot een minimum te beperken. Vanaf eind november kan iedereen genieten van een Prinsentuin waarin weer naar hartenlust kan worden gewandeld op paden die het rijksmonument eer aandoen.