Realisatie Play Skate Court in Grou

GROU - De kick-off voor de asfalt sponsoractie ten bate van het realiseren van de multifunctionele sport accommodatie 'Play Skate Court Grou' vond woensdag 26 oktober plaats.

Andries Andringa, winnaar van de prijs als vrijwilliger van het jaar 2015 in Friesland, verrichtte de  aftrap, door een groot doek te onthullen met een impressie van het court. Gerard Frijling, voorzitter van Stichting Play Skate Court Grou benadrukte in zijn openingswoord het belang van bewegen voor de jeugd: ,,Dit plan komt onze jeugd toe, het is ook van hen zelf. Ons zwembad is verdwenen en het jeugdhonk is dicht, waar moeten ze naar toe? Waar kunnen ze hun energie kwijt? Omhangen op straat of achter de laptop? Nee, wij zullen met zijn allen moeten laten zien dat dit plan voor en door  en van de jeugd is. De activiteiten die de jeugd op het multifunctionele court kan beoefenen sluiten geheel aan op hun belevingswereld." Door de gezamenlijke ijsclubs, Stichting Sportcentrum Grou en Pleatslik Belang Grou is inmiddels een bedrag van € 15.000,- euro toegezegd. Op dit moment is reeds 500 m2 asfalt gesponsord. Naast de actie om ‘asfalt te sponsoren’, zullen komende tijd nog diverse acties volgen om als Stichting, naast de aangevraagde subsidies, zelf geld te genereren.