Grou neemt waardig afscheid van Halbertsmafabrieken

GROU - Meer dan 1.000 mensen hebben afgelopen vrijdag en zaterdag stil gestaan bij 125 jaar Halbertsmafabrieken in Grou en het afscheid van de (fabrieks)naam Halbertsma.

Op een aangename wijze werd invulling gegeven aan herdenken, bewaren en behouden van de Halbertsmafabrieken. Vrijdag werd een grote groep basisschoolleerlingen van Grou onderricht in de historie van Halbertsma’s Fabrieken voor Houtbewerking, het huidige productieproces van Van Vuuren Deuren (voorheen Halbertsma Deuren) en kon er een kapstokje getimmerd en gezaagd worden. Ook kwamen er reeds wat ‘verdwaalde’ ouderen langs die alvast de tentoonstelling wilden zien. Een tentoonstelling die officieel pas de volgende dag toegankelijk was voor een ieder. Later bleek dit een voorteken voor een drukke zaterdag te zijn. Een gevarieerd programma op zaterdag lokte een enorm aantal mensen, van jong tot oud. Het programma op vrijdag was uitgebreid met een spijkerdorp en in plaats van een kapstokje kon er een voederhokje worden gemaakt. Veel mensen haalden herinneringen op in de tentoonstellingsruimte, dit was eigenlijk ruim voldoende voor een middag vullend programma. In de avond werd dit nog eens dunnetjes overgedaan tijdens de reünie van oud-Halbertsmamedewerkers. Waar tevens een idee van een monument ter nagedachtenis van de Halbertsmafabrieken werd getoond. Dit werd enorm enthousiast ontvangen door de oud-medewerkers. Een reden voor de commissie Ofskie Halbertsmafebriken Grou om dit verder te gaan uitwerken.