NHL Hogeschool krijgt eigen zonnepark op dak

LEEUWARDEN - Een hypermodern zonnepark komt in 2017 op het dak van NHL Hogeschool te liggen.

De hogeschool kan daarmee haar eigen energie opwekken. Het zonnepark gaat 1828 zonnepanelen tellen. Deze worden gekoppeld aan de bestaande installatie en kunnen zo een deel van het totale verbruik aan energie opwekken. Daarnaast biedt het park directe onderzoeksmogelijkheden met betrekking tot opwekking van duurzame energie. Een onderwerp waar de Research group Renewable Resources zich dagelijks mee bezighoudt. Kennis delen met de regio Het initiatief voor de aanleg van het zonnepark komt dan ook van de Research group Renewable Resources, die in 2014 met succes een aanvraag indiende bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die kende subsidie toe vanuit Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Samenwerkingspartner Engie Services Noord is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het zonnepark en zal ook het plaatsen van de panelen op het dak van de NHL verzorgen. ,,Met 1828 panelen wekken we 420 MWh per jaar op, dat overeenkomt met het verbruik van ongeveer 130 huishoudens”, vertelt Woud van Woudenberg van de Research group Renewable Resources. ,,Dit is een substantiële bijdrage aan ons jaarlijks energieverbruik. Maar het is nog onvoldoende om ons totale verbruik af te dekken. Dat betekent dat we allemaal blijven zoeken naar mogelijkheden om de duurzaamheid verder te vergroten.” Groenste hoger onderwijsinstellingen van Nederland Door de energieopwekking op het dak iedere dag gericht te monitoren, vormt het zonnepark een bron aan kennis voor andere bedrijven en instellingen in de regio. Het zonnepark sluit daarmee exact aan bij de missie van de NHL om met kennis en onderzoek de regio innovatief vitaal te houden. Met het zonnepark schaart de NHL zich in één keer tussen de groenste hoger onderwijsinstellingen van Nederland. Bovendien hoopt de hogeschool met dit project een vliegwieleffect te creëren op de realisatie van de duurzame ambities van de Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân en andere kennispartners.